සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 8 වන අලෙවි නියෝජිත හමුවත් සාර්ථක නිමාවකට

21-June-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දිවයින පුරා පවත්වමින් යන අලෙවි නියෝජිත රැස්වීම් මාලාවේ 08 වන රැස්වීම පසුගිය ජුනි 16 වන දින කුරුණෑගල ඉන්ඩෝරා හෝටල් පරිශ‍්‍රයේදී පවත්වන ලදී.

කුරුණෑගල හා පුත්තලම  යන දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් පවත්වන ලද මෙම රුස්වීම සදහා අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් 270 ක පමණ පිරිසක් හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතා, කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්.විමලසිරි මහතා ඇතුලු නිළධාරීන් සහභාගී විය.

සංවර්ධන ලොතරැයියේ වර්ධනය උදෙසාත්  අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය නගා සිටුවීම උදෙසාත් ගත යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග පිලිබදව මෙහිදී සාකච්ජා කෙරුණු අතර සියලු අලෙවි නියෝජිත නියෝජිතවරියන්ට විවෘතව තම ගැටලු යෝජනා සහ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමටද එහිදී අවස්ථාව ලබා දුනි. එම ගැටලු සදහා පිලිතුරු ලබාදීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමන් ඇතුලු නිළධාරී මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලදී.

මෙහිදී කුරුණෑගල හා පුත්තලම යන දිස්ති‍්‍රක්කයන් ලොතරැයි  අලෙවියෙහි හිමිකරගෙන සිටින ස්ථානයන් විශ්ලේෂණාත්මකව ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ අනුව අලෙවියෙහි සාධනීය මට්ටමක් පෙන්නුම් කළ අලෙවි නියෝජිත නියෝජිතවරියන් අගයමින්  දිස්ති‍්‍රක්ක වශයෙන් වැඩිම අලෙවියක් පෙන්නුම් කළ සහ මැතිවරණ බල ප‍්‍රදේශයන්හි වැඩිම අලෙවියක් පෙන්නුම් කළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මින් සදහා මුදල් චෙක්පත් ප‍්‍රදානය කිරීමත් සෙසු සියලු අලෙවි නියෝජිත නියෝජිතවරියන් සදහා ත්‍යාග ප‍්‍රදානය කිරීමත් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකළ දස ලක්ෂපතියන් තිස් දෙනෙක් සදහා මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමේ
වාසනාවේ ප‍්‍රතිඵල දැන් දුරකතනයෙන්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හය ඇතුළත රුපියල් මිලියන  1,200 ක ලාභයක් උපයයි