සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ කාසි විකාශනය ඇතුළත් ජංගම කෙතුකාගාරයක් ප‍්‍රථම වරට ගම්පෙරළියේදී

29-August-2018

ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සාදර අනුග‍්‍රාහකත්වයෙන් මෙරට භාවිත කාසි වල එදා සිට අද දක්වා විකාශනය ඇතුළත් ජංගම කෞතුකාගාරයක් ඔබ අතරට ගෙන එන්නට කටයුතු කර ඇත.

මෙම ජංගම කෞතුකාගාරය අගෝස්තු මස 29, 30 ,31 යන දිනයන්හිදී මෙරට සංවර්ධන සංග‍්‍රාමය එළිදකින Vision 2025 , ගම්පෙරලිය ප‍්‍රදර්ශන භූමියේදී ප‍්‍රථම වරට ඔබ අතරට ගෙන එයි.

රන් කහවනුවේ සිට නවීන රුපියල දක්වා වූ සියලුම කාසි සජීවීව දැකබලා ගන්නට අවස්ථාව උරුම කරන මෙම ජංගම කෞතුකාගාරය     “Coin Journey - රන් කහවනුවේ සිට රුපියල් සත දක්වා ශ‍්‍රි ලංකාවේ ප‍ළමු සල්ලි කෞතුකාගාරය”  යනුවෙන් නම් කර ඇත.

මෙම කෞතුකාගාරය තුළ ප‍්‍රදර්ශනය කර ඇති සියලු කාසි සියසින් දැකගන්නා ගමන්ම  පළපුරුදු දේශකයකු විසින් සිදුකරනු ලබන විස්තරාත්මක කථනය තුළින පුරාණයේ සිට අද දක්වා කාසියේ ගමන්මග පිළිබදව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටද ඔබට හැකියාව ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මෙම සමාජ සත්කාරය සියලු පාසල් දූදරුවන් වෙත නොමිලේ ලබා දීමට නියමිත අතර වැඩිහිටියන් සදහා රුපියල් 20 ක ක්ෂණික හෝ දිනුම් අදින ලොතරැයිපතක් මිළදී ගෙන ඇතුල්විය හැකි බව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සොෆ්ට් හාට් පදනමෙන් පළමු මෙහෙවරට මුල්ගල තැබේ
ගංවතුරින් විපතට පත් උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිතයින් හා සහයකයින්ට  ආධාර
සුපර් බෝල් ලොතරැයිය දැන් ඉරිදා දිනටත්