සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

වාසනාවේ ප‍්‍රතිඵල දැන් දුරකතනයෙන්

14-September-2018

සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයේ ටිකට්පත් මිළදී ගන්නා ඔබට දැන් එම ටිකට්පත් වලට අදාළ ප‍්‍රතිඵල ලංකාවේ කොතන හිටියත් දැනගන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට ඇමතුමක් දෙන එක විතරයි. 0114 825 825 අංකයට අමතන ඔබට සැප්තැම්බර් 14 වනදා සිට ස්වයංක‍්‍රී හඩ සම්බන්ධතා සේවාව මගින් දවසේ පැය 24 පුරාවටම සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයේ ඕනෑම ලොතරැයිපතකට අදාළ ප‍්‍රතිපල දැනගන්න පුලුවන්. අද දවසේ නවතම ප‍්‍රතිඵල විතරක්ම නෙමේ ඔබට මග හැරුණු පැරණි ලොතරැයිපත් සියල්ලේම  ප‍්‍රතිඵල දැනගන්නත් මේ ස්වයංක‍්‍රී සේවය හරහා දැන් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. දෛව අංකයෙන් වාසනාව උරගා බලන ඔබට ඔබේ දෛව අංකය කුමක්ද කියලා හරියටම සැකහැර දැනගන්න වගේම ඔබේ දෛව අංකයට අදාළ ගති ලක්ෂණ දැනගන්නත් මේ සේවාව සමග එකතු වන ඔබට පුලුවන්.

තවත් ප‍්‍රමාද වන්න එපා. අදම අමතන්න - 0114 825 825


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සොෆ්ට් හාට් පදනමෙන් පළමු මෙහෙවරට මුල්ගල තැබේ
ගංවතුරින් විපතට පත් උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිතයින් හා සහයකයින්ට  ආධාර
සුපර් බෝල් ලොතරැයිය දැන් ඉරිදා දිනටත්