සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

වාසනාවේ ප‍්‍රතිඵල දැන් දුරකතනයෙන්

14-September-2018

සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයේ ටිකට්පත් මිළදී ගන්නා ඔබට දැන් එම ටිකට්පත් වලට අදාළ ප‍්‍රතිඵල ලංකාවේ කොතන හිටියත් දැනගන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට ඇමතුමක් දෙන එක විතරයි. 0114 825 825 අංකයට අමතන ඔබට සැප්තැම්බර් 14 වනදා සිට ස්වයංක‍්‍රී හඩ සම්බන්ධතා සේවාව මගින් දවසේ පැය 24 පුරාවටම සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයේ ඕනෑම ලොතරැයිපතකට අදාළ ප‍්‍රතිපල දැනගන්න පුලුවන්. අද දවසේ නවතම ප‍්‍රතිඵල විතරක්ම නෙමේ ඔබට මග හැරුණු පැරණි ලොතරැයිපත් සියල්ලේම  ප‍්‍රතිඵල දැනගන්නත් මේ ස්වයංක‍්‍රී සේවය හරහා දැන් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. දෛව අංකයෙන් වාසනාව උරගා බලන ඔබට ඔබේ දෛව අංකය කුමක්ද කියලා හරියටම සැකහැර දැනගන්න වගේම ඔබේ දෛව අංකයට අදාළ ගති ලක්ෂණ දැනගන්නත් මේ සේවාව සමග එකතු වන ඔබට පුලුවන්.

තවත් ප‍්‍රමාද වන්න එපා. අදම අමතන්න - 0114 825 825


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හය ඇතුළත රුපියල් මිලියන  1,200 ක ලාභයක් උපයයි
ශි‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය කී‍්‍රඩා අභිවෘද්ධියට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්  අනුග‍්‍රහයක්
එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශි‍්‍ර ලංකා වැඩසටහනට සමගාමීව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් නව අලෙවි කුටි