සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකළ දස ලක්ෂපතියන් තිස් දෙනෙක් සදහා මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමේ

21-September-2018

පසුගිය සති දෙකක කාලය ඇතුළත සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකළ දස ලක්ෂපතියන් තිස් දෙනෙක් සදහා අදාළ චෙක්පත් ප‍්‍රදානය පසුගිය 2018.09.20 වන දින සිදුවිය. සංවර්ධන ලොතරැයි පවුලේ විවිධ ටිකට්පත් අතුරින් බිහිවූ මෙම ජයග‍්‍රාහකයින් සදහා අදාළ චෙක්පත් ප‍්‍රදානය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් හා ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.විමලසිරි මහතාගේ හා සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

අදාළ වාසනාවන්තයින් තිස් දෙනාට මෙන්ම එම ටිකට්පත් අලෙවි කළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සදහාද මෙහිදී මුදල් ත්‍යාග හිමිවිය.

රටා වටා බිහි වන මෙවන් වාසනාවන්තයින් අතරට එක්වීමට ඔබත් මිලදී ගන්න සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේම ටිකට්පත්


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මහනුවර දිස්ති‍්‍රක් අලෙවි නියෝජිතයින්ට නව අලෙවි කුටි
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මහනුවර දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්
මොරටුව අලෙවි සහයක යුවළට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සොෆ්ට් හාට් පදනමෙන් නිවසක්

විශේෂාංග ලිපි