සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සුපිරි කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයින් දෙදෙනෙක්ට මෙවර සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මුදල් ත්‍යාග

19-January-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් පසුගිය සති දෙකක කාලය ඇතුළත බිහිකරන ලද තවත් කෝටිපතියන් දෙදෙනෙක් සදහා චෙක්පත් ප‍්‍රදානය පසුගිය 2019.01.16 දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

අද කෝටිපති ලොතරැයිය බිහිකළ එකලොස් වන කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයා බවට පත් වෙමින් අදකෝටිපති 489 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ  රු. 5 ,72 ,51, 915 ක මුදල දිනාගත් අනුරාධපුර එම්.ජී.යටාලතිස්ස මහතාට අදාළ චෙක්පත  ප‍්‍රදානය කිරීම එදින සිදුවිය.

සංවර්ධන වාසනාව 205 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ රු.1 ,72, 73 ,108 ක මුදල දිනා ගත් ජයග‍්‍රාහිකාව වූ මහව එස්.එන්.ඩබ්.එම්.එන්.පී.සේමසිංහ මහත්මියටද එදින අදාළ චෙක්පත ප‍්‍රදානය කරන ලදී.

එම ජයග‍්‍රාහකයින් ලොතරැයිපත් අලෙවි කළ නෙළුම්කුලම අලෙවි නියෝජිත එම්.ආර්.උපුල් මහතාට සහ එම්.එස්.කේ.දිසානායක යන අයටද සහතිකපතක් සමගින් මුදල් ත්‍යාග පිරිනමන ලදී.

මෙම චෙක්පත් ප‍්‍රදානෝත්සව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා කි‍්‍රයාකාරී  අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්.විමලසිරි මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් සහභාගි විය.


මත්ද‍්‍රව්‍ය නිවාරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයත් එකතු වෙයි.

11-April-2019

මත්ද‍්‍රව්‍ය නිවාරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයත් එකතු වෙයි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන්  කි‍්‍රයාත්මක වන මතින් නිදහස් රටක් යන මත්ද‍්‍රව්‍ය නිවාරණය ජාතික වැඩසටහන මේ වන විට දිවයින පුරාම කි‍්‍රයාත්මක කරමින් යනු ලබයි .

මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව දිවයිනේ සියලුම ර...

“අද කෝටිපති” සුපිරි ජයමල්ල දිනූ ජයග‍්‍රාහකයින්ට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් චෙක්පත්

10-April-2019

“අද කෝටිපති” සුපිරි ජයමල්ල දිනූ ජයග‍්‍රාහකයින්ට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් චෙක්පත්

මේ වන විට කෝටිපතියන් පහළොස් දෙනෙක් බිහිකළ “අද කෝටිපති” ලොතරැයියේ  දාහතර වන සහ පහළොස් වන කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයින්ට හිමි චෙක්පත් ප‍්‍රදානය 2019.04.08 වන දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ  ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

Read More

විශේෂාංග ලිපි