සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ රියදුරන්ට එක්දින පුහුණු වැඩමුලුවක්

06-April-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දැනට සේවය කරන රියදුරන් සදහා මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබදව වැඩමුලුවක් 2018.04.05 වන දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. පොලිස් රථ වාහන මූලස්ථානය මගින් පවත්වන ලද මෙම වැඩමුලුව සදහා රියදුරන් 27 දෙනෙක් සහභාගී වූ අතර රථ වාහන මූලස්ථානයේ ප‍්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ,ස්ථානාධිපති කේ.ඒ කිත්සිරි කුමාර මහතා විසින් එය මෙහෙය වන ලදී.  මාර්ග ආරක්ෂාව හා එයට අදාළ නීති රීති මෙන්ම විනය සම්බන්ධ දැනුවත්භාවයන් ලබා දෙමින් පැවැත් වුණු මෙම වැඩමුලුවට  සහභාගී වූ රියදුරන් සියලු දෙනා සදහා වැඩමුලුව අවසානයේදී සහතිකපත් ප‍්‍රදානයක්ද සිදුවිය.

ආයතනික රියදුරන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය හා ගුණාත්මක බව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් කි‍්‍රයාත්මක කළ මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා,වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්ත මහතා, උපදේශක විජය සමරනායක මහතා සහ මානව සම්පත් නිළධාරීණී චමිලා තෙවරප්පෙරුම මහත්මියද සහභාගී විය.


‘සංවර්ධන වාසනාව’ කෝටි තුන ඉක්මවූ ජයමල්ල දිනාගත් කෝටිපතියාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග
අනුරාධපුර ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ටත් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ට‍්‍රයිසිකල්
‘අද කෝටිපති’ බිහිකළ අට වන කෝටිපතියාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග