සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

කෝටිපති ශනිදාවේ “කෝටිපති අවුරුද්ද” විශේෂ දිනුම් ඇදීම අපේ‍්‍රල් 10 වනදාට

06-April-2018

කෝටිපති ශනිදාවේ කෝටිපති අවුරුද්ද විශේෂ දිනුම් ඇදීම අපේ‍්‍රල් 10 වනදාට

 

සංවර්ධන ලොතරැයි පවුලේ ලොතරැයිපත් අතර ඉතාමත් ජනපි‍්‍රය ලොතරුයියක් වන කෝටිපති ශනිදාවෙන්, “කෝටිපති අවුරුද්ද” නමින් විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත. සංවර්ධන ලොතරැයිය සමගින් අත්වැල් බැදගෙන සිටින පාරිභෝගිකයන් සදහා මුදල් ත්‍යාග වලට අමතරව වැඩි වැඩියෙන් විශේෂ තෑගි ලබා දීමේ අරමුණින් නිකුත් කරන ලද මෙම “කෝටිපති අවුරුද්ද” ටිකට්පතෙහි විශේෂ දිනුම් ඇදීම එලඹෙන අපේ‍්‍රල් 10 වන අගහරුවාදා දින සිදුකිරීමට නියමිතය.

මෙම විශේෂ දිනුම් ඇදීම හරහා,

දිනා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

එළඹෙන සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දත් සමගින් මුලු අවුරුද්දම වාසනාවන්ත කරන කෝටිපති අවුරුද්දේ විශේෂ දිනුම් වාරය සමගින් ඔබත් එක්වන්න.


‘සංවර්ධන වාසනාව’ කෝටි තුන ඉක්මවූ ජයමල්ල දිනාගත් කෝටිපතියාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග
අනුරාධපුර ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ටත් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ට‍්‍රයිසිකල්
‘අද කෝටිපති’ බිහිකළ අට වන කෝටිපතියාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග