அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

06-April-2018

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

அபிவிருத்தி லொத்தர் குடும்பத்தின் லொத்தர்களில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்த லொத்தராகிய கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " எனும் பெயரில் விசேட சீட்டிழுப்பு ஒன்று நடாத்தப்படவுள்ளது.

அபிவிருத்தி லொத்தருடன் கைக்கோர்த்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணப்பரிசில்களுக்கு மேலதிகமாக அதிகதிகமாக விசேட பரிசுகளை வழங்கும் நோக்கில் வெளியிடப்பட்ட இக்  " கோடிபதி அவுருத்த " லொத்தரின் விசேட சீட்டிழுப்பு வருகின்ற ஏப்ரில் மாதம் 10ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

 

இச்  சீட்டிழுப்பின் மூலம் ,

 

வெல்லும் வாய்ப்பு உண்டு


.

.

14-August-2018

.

...

.

.

08-August-2018

.

...

.

.

02-August-2018

.

...