அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

06-April-2018

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

அபிவிருத்தி லொத்தர் குடும்பத்தின் லொத்தர்களில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்த லொத்தராகிய கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " எனும் பெயரில் விசேட சீட்டிழுப்பு ஒன்று நடாத்தப்படவுள்ளது.

அபிவிருத்தி லொத்தருடன் கைக்கோர்த்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணப்பரிசில்களுக்கு மேலதிகமாக அதிகதிகமாக விசேட பரிசுகளை வழங்கும் நோக்கில் வெளியிடப்பட்ட இக்  " கோடிபதி அவுருத்த " லொத்தரின் விசேட சீட்டிழுப்பு வருகின்ற ஏப்ரில் மாதம் 10ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

 

இச்  சீட்டிழுப்பின் மூலம் ,

 

வெல்லும் வாய்ப்பு உண்டு


Development Lotteries Board celebrates New Year with many entertaining events
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை சாரதிகளுக்கான ஓரு நாள் செயலமர்வூ
Scholarships for the children of Sales Agents of DLB who are selected for Universities