அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

தேடல் முடிவுகள்

Development Lotteries Board celebrates New Year with many entertaining events

The Sinhala and Hindu New Year festival organized by DLB for the entertainment of the staff of DLB and their families was held at grand level at the premises of DLB on 21st April.

This festival, which has been organized presenting different events for the pleasure of the staff and their family members, held number of joyful events with the participation of all who gathered there. Separate events were held for children as wel

அதிக விவரம்

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " விசேட சீட்டிழுப்பு, ஏப்ரில் 10ம் திகதியில்

அபிவிருத்தி லொத்தர் குடும்பத்தின் லொத்தர்களில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்த லொத்தராகிய கோடிபதி  சனிதா " கோடிபதி அவுருத்த " எனும் பெயரில் விசேட சீட்டிழுப்பு ஒன்று நடாத்தப்படவுள்ளது.

அபிவிருத்தி லொத்தருடன் கைக்கோர்த்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணப்பரிசில்களுக்கு மேலதிகமாக அதிகதிகமாக விசேட பரிசுகளை வழங்கும் நோக்கில் வெளியிடப்பட

அதிக விவரம்

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை சாரதிகளுக்கான ஓரு நாள் செயலமர்வூ

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையில் தற்போது கடமையாற்றும் சாரதிகளுக்காக வீதி பாதுகாப்பு தொடர்பான செயலமர்வு ஒன்று 2018.04.05ம் திகதி அபிவிருத்தி லொத்தா; சபை கேற்போர்கூடத்தில் நடைப்பெற்றது. பொலிஸ் போக்குவரத்து தலைமையகத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இச் செயலமர்வில் 27 சாரதிகள் கலந்துகொண்டதுடன் பொலிஸ் போக்குவரத்து தலைமையக பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் திரு.கே.ஏ.கித்சிறி அவர்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. வீதி பாதுகாப்பு மற்றும் அதற்குரிய சட்டதிட்டங்கள்இ ஒழுக்க விடயங்கள

அதிக விவரம்

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டத்தின் 3000 ஆவது சீட்டிழுப்பு பெப்ரவரி 26ம் திகதி

இலங்கையின் முதலாவது தொலைக்காட்சி சீட்டிழுப்பாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் 3000 ஆவது பெருமைக்குரிய சீட்டிழுப்பு 2018 பெப்ரவரி 26ம் திகதி திங்கட்கிழமை நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையின் லொத்தர் வாடிக்கையாளர்களை இலட்சாதிபதிகள், கோடீஸ்வரர்களாக மாற்றி 3 தசாப்த காலத்துக்கும் மேலாக மக்களின் வரவேற்பை சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் பெற்றுள்ளது.
அந்த மக்கள் வரவேற்புக்கு மேலும் வலுச்சேர்த்திடும் வகையில் சனிக்கிழமை

அதிக விவரம்

Lagna Wasana of Development Lottery – now on Wednesdays

It has been decided to hold a draw of Lagna Wasana, one of the lotteries of Development Lotteries Board, which won huge attraction of the people, on every Wednesday commencing from 07.03.2018. Development Lotteries Board has to take such decision to hold a draw in addition to the draws on Tuesday, Friday and Sunday considering the great demand and the attraction for this lottery, which presents super jackpots along with many cash prizes. Accor

அதிக விவரம்

DLB distributes sales outlets and cash prizes to sales agents of Ampara and Batticaloa districts

Development Lotteries Board has initiated a programme to grant appointments of sales agent as self-employment to youths affected by war situation in North and East. Under the programme for providing sales outlets to such sales agents to maintain their business activities more conveniently and systematically, the ceremony to mark the provision of sales outlets to 100 sales agents in Ampara and Batticaloa districts was held successfully at Monti

அதிக விவரம்

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் யாழ் விற்பனை முகவர் சந்திப்பு

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் யாழ் விற்பனை முகவர் சந்திப்பு
அபிவிருத்தி லொத்தா; சபையின் தற்போதைய தலைவர் அவர்களின் கருத்திட்டத்திற்கமைய ஆரம்பிக்கப்பட்ட லொத்தா; விற்பனை நிலையங்களை (டுழவவநசல ளுhழிள) அறிமுகப்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் அதன் முதல் விற்பனை நிலையம் யாழ் நல்லூர் பிரதேசத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் 11ம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
வழமையான லொத்தா; விற்பனை குடில்களுக்கு மாறாக லொத்தா; விற்பனை முகவர்களுக்கு மிகவூம் இலகுவானதும் திறன்

அதிக விவரம்

Scholarships for the children of Sales Agents of DLB who are selected for Universities

DLB, which always pay thorough concern on the sales agents stepping forward with the DLB in the journey to bring the dawn, has proved its contribution for the children of sales agents. Whilst appreciating the commendable service of the sales agents working with DLB, action has been taken by DLB to award scholarships to 31 sons and daughters of sales agents who are already studying in Universities.

The awarding ceremony of this scholars

அதிக விவரம்

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

அதிக விவரம்

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

அதிக விவரம்