සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයියේ ලග්න වාසනාව දැන් බදාදාටත්

02-March-2018

සංවර්ධන ලොතරැයියේ වැඩිම තෑගි මුදල් සහිත ලොතරැයිපත් අතරින් ජනතාවගේ ආකර්ෂණය දිනා ගත්  තවත් එක් ජනපි‍්‍රය ලොතරැයිපතක් වන ලග්න වාසනා ටිකට්පත 2018.03.07 වන බදාදා දින සිට සෑම  බදාදා දිනයකදීමත් දිනුම් ඇදීමට තීරණය කර ඇත. වැඩිම තෑගි මුදල් සමගින් නිරන්තරයෙන් ජනතාවට සුපිරි ජයග‍්‍රාහණයන් ලබා දෙන ලග්න වාසනා ටිකටිපතට වෙළදපලෙහි පවතින අධික ඉල්ලුමත් ආකර්ෂණයත් හේතුවෙන් මේ ආකාරයෙන් සුපුරුදු අගහරුවාදා,සිකුරාදා හා ඉරිදා යන දිනයන්ට අමතරව සෑම බදාදා දිනයකදීමත් දිනුම් ඇදීම් සිදු කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව දැනට බදාදා දිනයන්හිදී  දිනුම් අදිනු ලබන ගැලැක්සි ස්ටාර් ටිකට්පත වෙනුවට එම දින සිට ලග්න වාසනා ටිකට්පත දිනුම් අදිනු ලැබෙයි.

විශ්වාසයේ සංකේතය වූ  සංවර්ධන ලොතරැයියේ ඒකායන පරමාර්ථය හැකි තරම් දිනුම් අවස්ථාවන් වැඩි වැඩියෙන් උදා කර දීම බැවින් මෙමගින්ද ඔබට සුපිරි ත්‍යාගයන් දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තවදුරටත් පුලුල් වන බව  සිහිපත් කළ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය වැඩි වැඩියෙන් ලග්න වාසනා ටිකට්පත් මිලදී ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.


ආබාධිත අලෙවි සහයකයින් හට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ට‍්‍රයිසිකල්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 8 වන අලෙවි නියෝජිත හමුවත් සාර්ථක නිමාවකට
එක් කෝටිය ඉක්මවූ “නියත ජය” සුපිරි ජයමල්ල දිනූ වාසනාවන්තයාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මුදල් ත්‍යාග