සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ජයෝදා “රන් ජූලිය” විශේෂ දිනුම් ඇදීම ජුලි 19 වනදා 

26-June-2018

වාසනාවේ අරුණලු නිරතුරු ඔබේ ජීවිතයට ගෙන එන සංවර්ධන ලොතරැයිය කෙරෙහි ඔබේ විශ්වාසය තහවුරු කළ ජයෝදා ලොතරැයිය දැන් නව මුහුණුවරකින් හා නව තෑග රටාවන්ගෙන් ඔබ අතරට පැමිණ ඇත.

වාසනාවේ වැඩි වාසිය ඔබ අතරට ගෙන ඒම සදහාම අලුත් වු ජයෝදා ටිකට්පතින් සතියට දෙවරක් ඔබට ගෙන එන ජයමලු වලට අමතරව “රන් ජූලිය” නමින් විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් 2018.07.19 වන දින පැවැත්වීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඔබේ පුංචි රුපියල් විස්සට කෝටි ගණනක වටිනාකමක් එකතු කරමින් මෙම විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරයේදී මෙතෙක් සුපිරි ත්‍යාග  ලෙස ලබා දුන් රුපියල් කෝටිය වෙනුවට කෝටි දෙකක  මුදලක්ද ලක්ෂයේ මුදල් ත්‍යාග 10 ක් සහ පවුමේ රන් කාසි 50 ක්ද දිනා ගැනීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව ඔබට හිමි වේ.

තවද ඕනෑම අංක 03 ක් ගැලපීමෙන් ලබා දුන් රුපියල් 1000 ක මුදල වෙනුවට රුපියල් 2000 ක මුදලක් දිනා ගැනීමටද මෙම විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරයේදී ඔබට හැකියාව ඇත.

ජයෝදාවේ “රන් ජූලිය” ගෙන එන මේ දැවැන්ත වාසනාවේ කොටස්රුවකු වීමට ඔබත් අදම වැඩි වැඩියේ ජයෝදා ලොතරැයිපත් මිළදි ගන්න.

 


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකළ දස ලක්ෂපතියන් තිස් දෙනෙක් සදහා මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමේ
වාසනාවේ ප‍්‍රතිඵල දැන් දුරකතනයෙන්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හය ඇතුළත රුපියල් මිලියන  1,200 ක ලාභයක් උපයයි