සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් බදුල්ල දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්

15-October-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කි‍්‍රයාත්මක කරන  විවිධ ශාරීරික දුර්වලතා සහිත අලෙවි සහකයින් සදහා ට‍්‍රයිසිකල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් පසුගිය ඔක්තෝබර් 06 වන දින කි‍්‍රයාත්මක  විය.

 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග අත්වැල් බැදගෙන සිටින බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහයකින් පස් දෙනෙක් සදහා එහිදී නොමිලේ ට‍්‍රයිසිකල් ප‍්‍රදානය කරන ලදී.

 විවිධ ශාරීරික ආබාධයන්ගෙන් පීඩාවිදිමින් දැඩි දුෂ්කරතාවයන් මධ්‍යයේ ලොතරැයි අලෙවි කරන  අලෙවි සහයකයින් සදහා පහසුවෙන් ගමන්කළ හැකි ආකාරයෙන් මෙම ට‍්‍රයිසිකල් නිපදවා ඇත.

 එම ට‍්‍රයිසිකල් අදාළ ආබාධිත අලෙවි සහයකින් වෙත ප‍්‍රදානය කිරීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරවෙල රැදුමහල හෝටල් පරිශ‍්‍රයේදී සිදුවිය.

බදුල්ල දිස්ති‍්‍රක් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත ටී විල්සන් පෙරේරා මහතාගේ සංවිධාන දායකත්වයද ඇතිව සිදුකළ මෙම සමාජ සත්කාරය සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී විකුණුම් සුනිල් ජයරත්න මහතා අලෙවි උපදේශක විජය සමරනායක මහතා ඇතුළු අලෙවි නිළධාරීන්ද සහභාගී විය.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මහනුවර දිස්ති‍්‍රක් අලෙවි නියෝජිතයින්ට නව අලෙවි කුටි
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මහනුවර දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්
මොරටුව අලෙවි සහයක යුවළට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සොෆ්ට් හාට් පදනමෙන් නිවසක්

විශේෂාංග ලිපි