සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

20-March-2019


මෙවර සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකළ  සුපිරි කෝටිපතියන්ට අදාළ චෙක්පත් නිවසටම
කෝටිපති ශනිදාවේ “කෝටිපති අවුරුද්ද” විශේෂ දිනුම් ඇදීම අපේ‍්‍රල් 09 වනදා
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ  විශ්ව විද්‍යාල දූ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්වයක්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ විශ්ව විද්‍යාල දූ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්වයක්

11-March-2019

සුවහසක් ශි‍්‍ර ලාංකික දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයට අරමුදල් ලබාදෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගියදා තම අලෙවි ජාලයේ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ දරුවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානයක් සිදුකරන ලදී.

එහිදී අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ වටිනා සේ...

විශේෂාංග ලිපි