அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

21-September-2018


அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை விற்பனை முகவர்களுக்கும்  உதவியாளர்கள் குழுவினருக்குமான வைத்திய முகாம்
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை அநுராதபுரம் மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுக்கு புதிய விற்பனைக் கூடங்களை வழங்கல்.
ஆறு கோடியைத் தாண்டிய அத கோடிபதி சுபிரி ஜயமல்லவினை வெற்றியீட்டிய அதிர்ஷ்டசாலி தொடந்தூவை பிரதேசத்திலிருந்து.