அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை வரலாற்றின் முதல் முறையாக 3 பில்லியன் ரூபாய் இலாபத்தினை ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.

08-February-2023

மேற்படி தொகைக்கான காசோலை ஜனாதிபதியின் கௌரவ செயலாளர் திரு.சமன் ஏக்கநாயக்க அவர்களிடம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதி நிதிக்கு வரவு வைப்பதற்காக வழங்கப்பட்டது.


சிறப்புச் செய்தி